pasoš

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi prevoza u međunarodnom saobraćaju:

 

  1. Važnost karte je 90 dana nakon datuma polaska.
  2. Promena dana odlaska se posebno zaračunava.
  3. Povraćaj novca za izdatu kartu je moguć najkasnije 24 sata pre predviđenog odlaska autobusa. U tom slučaju putniku se zaračunava 10% vrednosti karte.
  4. Prtljag se prevozi po cenovniku. Obaveza je putnika da se sam uveri da je prtljag utovaren i istovaren iz autobusa. U slučaju nastale štete putnik mora podneti prijavu prevozniku odmah nakon završetka putovanja, po preuzimanju prtljaga i priložiti prtljažnu kartu. Prevoz životinja nije dozvoljen.
  5. Putnik je odgovoran za ispravnost i važnost putnih isprava i viza i poštovanje carinskih, zdravstvenih i drugih graničnih propisa.

 

VAŽNO:


Putnici koji u mestu putovanja borave duže od 24 sata dužni su da se prijave kako Zakon nalaže, jer u protivnom prilikom izlaska iz Hrvatske plaćaju kaznu od 70 evra.

pasoš